V celoti izvedemo vsa dela na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah in spremljajočih objektih, kot so pločniki, kolesarske steze, prepusti, mostovi, vključno z vso horizontalno in vertikalno signalizacijo.

PROJEKTI

CESTA GOMILJSKO

podrobneje

PLAZ ČREŠNJICE

podrobneje

PLOČNIK VOJNIK

podrobneje

OSTALO

podrobneje