Gradimo poslovno skladiščne objekte, poslovno stanovanjske objekte, proizvodne hale, skladišča, delavnice in ostale poslovne objekte.

Gradimo skladno z načrti in gradbenimi predpisi. Izvedemo vse faze od zakoličbe objekta pa do uporabnega dovoljenja posameznega objekta.

Vodja projektov ves čas aktivno sodeluje z investitorjem, projektantom, tehnologom in nadzornim inženirjem, da zagotovimo uspešno zaključen projekt.

Z lastnim tehnologom izdelamo tehnološki elaborat, svetujemo pri izbiri materialov in na koncu poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo in uspešno izveden tehnični pregled posameznega objekta.

PROJEKTI

EVENTUS

podrobneje

MEH

podrobneje

MEKO

podrobneje

SIEL

podrobneje

KABEL TRADE

podrobneje

VS TUNING

podrobneje

PLINSKA POLNILNICA

podrobneje

STORKOM

podrobneje