Gradimo komunalno infrastrukturo za zagotavljanje odvajanja odpadnih in meteornih vod, polagamo ostale kanalizacijske vode, urejamo meteorne kanale in vodotoke.
V celoti pa zgradimo tudi vodovodne sisteme, vključno z vsemi pripadajočimi objekti in tehnologijo skladno z zahtevami posameznega projekta.
V celoti izvedemo tudi telekomunikacijske in elektro vode.

PROJEKTI