V celoti izvedemo zunanjo ureditev javnih in privatnih objektov, vključno z  armirano-betonskimi škarpami, kamnitimi zložbami.
Izvajamo izkope, nasipe, polaganje robnikov, tlakovanje, izvajanje betonskih metličenih  površin in asfaltiranje.
Na željo stranke izvedemo tudi humuziranje s presejano zemljo s pomočjo mobilne sejalnice in poskrbimo za kompletno hortikulturno zasaditev.

PROJEKTI

ZUNANJA UREDITEV

podrobneje

ZUNANJA UREDITEV

podrobneje

ZUNANJA UREDITEV

podrobneje

ZUNANJA UREDITEV

podrobneje

OSTALO

podrobneje